• En
Menu
  سفارش تمبر شخصی

     با استفاده از اين سرويس، علاقمندان مي توانند تصویر شخصی خود را در كنار یکی از تمبر های بهادار جاری ویژه  سرویس فوق (بشرح آلبوم ذيل ) قرارداده و درخواست چاپ آن را به شركت پست ارسال نمايند. شرکت پست نیز سفارشات دريافتي را چاپ و درب منزل متقاضی تحويل مي نمايد.

      اين سرويس هم اكنون از روي وب در دسترس بوده و پرداخت هزينه آن از طريق كارتهاي بانكي عضو سيستم شتاب بانك مركزي ممكن مي باشد.

   

     
      سفارش خرید یا چاپ تمبر شخصی       آلبوم تمبرهای شخص مصوب    
    سفارش چاپ   آلبوم تمبر های مصوب  
   
  •  نمونه چاپ شده جهت طرح نوع صفر ( نمونه )

  •  نمونه چاپ شده جهت طرح نوع یک ( عمودی _ افقی  V5.2.1.0